Iron Man石膏手 打跛手腳唔使憂

  啱啱喺網上識咗Calig, 連佢住邊都未知, 佢就話我知跌斷咗手喇……斷手當然要打石膏, 一般人鍾意喺上面簽名畫公仔, 我知! 唔係個個畫得靚嘛, 所以佢就決定自己畫, 畫完之後, 佢話發現自己好似有一股神奇力量……其實我建議佢打斷埋另一隻手同埋兩隻腳, 我相信佢應該識飛天都未定!

Read more ›