by / on 06/09/2019 at 7:53 am

超級巨貓26磅 太肥太可愛火速被領養

生得肥有時都有著數嘅,好似呢隻叫Mr.B嘅超級巨貓,就成功火速被領養。上個月美國費城嘅動物領養團體Morris Animal Refuge喺網上放咗呢隻26磅肥貓待領養資料,火速就塞迫網絡,大家都俾佢傻傻肥肥嘅外形吸引咗,而家佢已經成功上樓,主人仲幫佢開埋IG等大家可以緊貼肥貓嘅新生活,入嚟有link。

Read more ›