Tag: 超級

【有片】33磅超級肥貓    成功被收養積極減肥

【有片】33磅超級肥貓 成功被收養積極減肥

呢隻外國肥貓Bronson重33磅,嚇親好多人類。只得3歲嘅佢最近俾人收養,主人仲決心幫佢減肥。佢嘅前主人過咗身,估計係老人家,俾咗好多人類嘅食物佢,所以令佢肥成咁。而家佢每日都會被控制食量,目標係一個月減一磅,另外主人會同佢玩玩具同埋做運動,仲幫佢開咗個IG帳戶,將佢嘅減肥過程放上網分享。暫時3個月已經成功減咗1.6磅,似乎仲需要繼續努力喎!

Read more ›

【船上奇觀】日本網民分享     船上甲板出現超級「長雲」

【船上奇觀】日本網民分享 船上甲板出現超級「長雲」

啱啱喺Twitter見到,有日本網民上咗郵輪玩,期間甲板上出現咗奇景,一條好長嘅雲橫跨喺船上出現,好多乘客都趕去甲板影相。睇返資料,原來呢種天文現象叫Morning Glory (晨輝),估計因為兩側氣流令到「長雲」出現,Morning Glory 最長仲可以去到幾十公里。 目前只有好少地方曾經出現過呢種現象,其中最出名係澳洲東北部,唔知呢位網民係咪去咗澳洲呢?BTW,如果有機會見到,我應該會好想伸隻手去摸吓。

Read more ›

日本超級攬枕 平瞓/側瞓/企瞓/反瞓無得輸

天氣咁凍,唔好話瞓8個鐘,一日瞓足18個鐘都唔夠。網上見倒日本BIBI LAB有呢個超級攬枕,冬天有咗佢,就算一個人嘅夜晚都唔會寂寞唔怕凍。佢正在打平瞓又得,打側瞓都爽,仲可以楝高佢當枱用,倒轉瞓企喺度瞓都得,網上有得訂,賣緊8800円,港幣$600左右,平過同男女朋友出街一日嘅駛費。

Read more ›

12隻超級巨狗 坐半張梳化是常識

一般人通常都係鐘意迷你size嘅貓狗,其實大隻啲唔止夠霸氣,冬天抱住佢仲特別暖。網上見倒呢12隻超級巨狗,一坐上嚟霸咗半張梳化,有啲企起身仲高過大門口,主人應該未必抱得起佢。話時話,咁大隻狗,住喺香港應讓會覺得好迫好委屈。

Read more ›