by / on 23/01/2017 at 7:11 am

【起死回生】韓國超強化妝師 IG分享Before and After相

Before and After大家睇唔少,不過今次唔係靠P圖或者整容,一切全靠化妝。呢個IG帳戶好多人follow,最近就俾日本網民分享到Twitter。化妝師dohwa係一位韓國靚女,睇佢幫人全新改造,出嚟嘅效果完全唔同晒。而且除咗化妝,佢仲會幫客人改埋髮型,簡直有起死回生嘅感覺,不過點解佢哋咁似樣?

Read more ›