fbpx

Post Tagged with: "赤木晴子"

網圖分享:《男兒當入樽》角色十年後係乜樣?
by / on 17/01/2020 at 9:30 am

網圖分享:《男兒當入樽》角色十年後係乜樣?

《男兒當入樽》講到山王對湘北一戰就完,相當年真係傷透唔少漫畫迷心。Anyway,有無諗過十年後書中角色會變成點?「細胞工作室-勇勇勇」作出咁嘅猜想──櫻木花道效力芝加哥公牛、流川楓打日本國家隊、木暮公延做咗助理教練、赤木晴子依舊咁可愛、宮城良田個女朋友井上彩子就變到OL咁款,好靚女……

Read more ›

有片:《Kofdunk》拳皇版男兒當入樽
by / on 02/07/2015 at 9:00 am

有片:《Kofdunk》拳皇版男兒當入樽

雖然係舊片,但實在Mix得好有神髓,將《King of Fighters》角色融入劇場版《Slam Dunk》,配埋主題曲,效果居然出奇地夾,實在忍唔住要Share畀大家。湘北隊員輪流入樽啦、將籃球掟上籃板熱身啦、赤木睛子扭波過人啦、連環擊掌啦、火車站Say Hi啦、櫻木花道耷低頭入水啦……呢條《Kofdunk》都抄到好足,我睇咗三次,都笑得出。

Read more ›