Facebook賣仔被補 美婦4千蚊出售親生骨肉

我以為賣仔呢啲事件,只會發生喺咸豐年代或者電視劇。估唔到2013年,美國,居然仲有呢類事件發生,而且犯人仲喺facebook兜售,痴線!呢位美國阿肯色州22歲女士Misty VanHorn,以美金$1000賣走自己兩歲嘅親生骨肉,後來仲加碼到美金4千,同梱式包埋10個月大嘅初生嬰兒,原因係佢要籌錢救佢喺監獄嘅男朋友出嚟!仲搵倒買家!當然,佢好快被當地警方拉咗,而家保釋金要4萬蚊美金,兩個字:抵死!

Read more ›