Tag: 貓B

【新片速報】日本貓B第一次食貓零食 伸脷樣Twitter熱傳

【新片速報】日本貓B第一次食貓零食 伸脷樣Twitter熱傳

啲人成日話貓好為食,原來係真嘅,日本有網民買咗隻新零食俾隻貓試吓,第一次見到咁好味嘅食物,隻貓情不自禁露出咗個超搞笑嘅為食表情,伸晒脷fing晒手好可愛,睇得出佢真係好想好想快啲食,入嚟有片睇。

Read more ›

【全球貓奴融化了】有片 超可愛貓B學喵喵叫 唔識喵怪叫超搞笑

喵星人嘅叫聲好可愛,呢隻只得1個月嘅貓仔嘅叫聲更加係融化咗全球貓奴嘅心。影片見佢坐喺主人大脾學喵喵叫,但似乎佢未學得識,所以叫聲好奇特,唔係喵喵聲,係er er聲嘅,超得意呀!難怪放上YouTube好快已經好多人睇,我想睇埋續集呀!

Read more ›