Post Tagged with: "豆大福"

喵星人奇特「乳牛」圖案 日本網民:「好似豆大福!」
by / on 15/04/2019 at 7:02 am

喵星人奇特「乳牛」圖案 日本網民:「好似豆大福!」

呢張貓相之前喺網上都熱傳過,最近有日本網民放咗上Twitter,仲話隻貓前世應該係日本嘅和菓子「豆大福」。呢隻喵打破咗平時我哋心目中嘅黑白貓形象,全身嘅毛色好似乳牛,超可愛!

Read more ›

【小心食錯】日本超可愛扭蛋 倉鼠仔變和菓子
by / on 13/02/2018 at 7:14 am

【小心食錯】日本超可愛扭蛋 倉鼠仔變和菓子

明明係糯米糍,點解會變咗倉鼠呢?EPOCH新出嘅呢款扭蛋超可愛,倉鼠身上面披住塊葉,仲有個透明盒裝住,用嚟矯裝成日式和菓子「柏餅」同埋「豆大福」!最正嘅地方係質感軟棉棉,可以搓圓撳扁,今個月推出,倉鼠迷睇完有無啲肚餓?

Read more ›