CHANEL推出謎之產品 日本網民想知「迴力鏢」其實係咩?

又係CHANEL,繼之前推出好似和牛嘅胭脂,成為網民討論話題之後,最近有網民又喺佢哋網站發現另一樣謎之產品。呢個好似迴力鏢嘅物品,大家都估唔到係乜嘢化妝品嚟嘅,用嘅係木材樹脂。有網民仲幫手改埋圖。不過支嘢賣154,440円,即係接近港幣一萬蚊。翻查網站,原來大家諗多咗,其實佢真係一支迴力鏢,品牌仲有出網球拍、沙灘球拍等等,估你唔到。

Read more ›