Post Tagged with: "要買"

【有片】喵星人太空艙任瞓    超寫意貓奴要買
by / on 08/10/2018 at 7:54 am

【有片】喵星人太空艙任瞓 超寫意貓奴要買

喵星人真係幸福,成日有貓奴為佢哋打點一切,仲住好食好,好似來自台灣嘅MyZoo就推出咗呢款太空艙系列貓屋,木質設計再加加圓拱形透明罩,瞓喺入面就好似瞓太空艙咁,好巴閉。佢仲有掛牆或者坐地款式,總共6個款式,兩隻貓一齊瞓都頂得住,售價由台幣3000蚊起,入嚟有link有大量相,仲有喵星人試用影片。

Read more ›

【設計師要買】日本傾斜型手寫畫板Twitter熱傳 舒服之餘改善坐姿
by / on 15/09/2016 at 7:15 am

【設計師要買】日本傾斜型手寫畫板Twitter熱傳 舒服之餘改善坐姿

對於用電腦做設計,經常要用手寫畫板嘅設計師嚟講,呢個可以傾斜嘅畫板的確好吸引。可能其他國家都出過,但日本出品又有信心多啲,難怪一放上Twitter就被瘋狂RT。用咗佢,以後望住個芒都可以挺直條腰做人,對改善不良坐姿都有幫助,有無人想買?

Read more ›