3D畫破世界紀錄 法國地下車城超像真

3D畫見得多,但如果你揸揸吓車見倒旁邊有個地下車城,會唔會嚇一跳即刻急停?呢幅3D圖由車廠Renault Trucks同法國藝術家Francois Abelanet合作,像真度超高,十足超巨型地下車城,人同車行埋去都嚇到腳震。佔地4071平方米,大到啱啱破咗健力士世界紀錄,成為全世界最大幅嘅3D街景畫。而家喺法國里昂嘅Place Bellcourt有得睇,旁邊嗰架新推出嘅Renault Trucks貨車順手成為景點。

Read more ›