Post Tagged with: "血肉森林5"

03/11 Blu-ray/DVD新碟榜
by / on 03/11/2012 at 11:14 pm

03/11 Blu-ray/DVD新碟榜

  今個星期重頭戲,唔使講嘢一定係《蜘蛛俠:驚世現新》!我覺得忠於原著係好事,隻舊蜘蛛真係拍到有啲爛……我知好多設定上,同舊嗰套唔同,但又啲位佢又要改一改,好似蜘蛛俠嘅危機預知能力就無咗,唔通……佢仲想留啲改善空間,拍第三個版本?

Read more ›

28/10 BD/DVD新碟榜
by / on 28/10/2012 at 10:05 am

28/10 BD/DVD新碟榜

Read more ›