Tag: 螢光

日本狗狗戴螢光頸圈 配《Cyberpunk 2077》零違和

日本狗狗戴螢光頸圈 配《Cyberpunk 2077》零違和

呢款螢光頸圈相好多狗主都有買,夜晚出街都好似漆黑中嘅螢火蟲咁出眾。咁有日本主人帶住狗狗出街,用咗頸圈嘅佢即刻變咗野獸狀態,之後有網民發現佢仲好有《Cyberpunk 2077》嘅效果,改圖後零違和‥‥‥

Read more ›

螢光雪糕 安全至上放得落肚

呢幾日熱成咁,隨時隨地都想食返杯雪糕!啱啱喺網上見倒澳洲有間叫「196 Below」嘅雪糕店,專賣螢光雪糕,有三隻色,分別係pine-lime、mango-passionfruit同埋redskin三種味道。雖然將螢光嘢放入口似乎怪怪哋好難接受,不過佢哋其實已經得到澳洲醫療產品管理局檢驗,證實食落肚都好安全,不過我始終唔係幾接受倒‥‥‥

Read more ›