Tag: 華英雄

《新著中華英雄2013》創刊 久違了的無量神掌

擒日朝早返工,書報攤未返書,我同相熟老闆娘講:「《新著中華英雄2013》,我要特別版,同我留一本,今晚收工攞。」放工,畀錢,拎書,一揭,噓,真係久違了的無量神掌,未至於好感動,但真係好好好好興奮。

Read more ›

星光大道下的王小虎著Leggings?

黃興豬戥《刀劍笑》未能入圍不值、馮志明話唔抹殺所有入圍單位對港漫嘅貢獻、余兒為《吾命騎士》明明有份但Last被飛出局深深不忿,

Read more ›