fbpx

Post Tagged with: "習近平"

【字醜不是罪】前日本首相字醜網民笑爆 中國習近平主席都唔弱
by / on 14/05/2016 at 12:15 pm

【字醜不是罪】前日本首相字醜網民笑爆 中國習近平主席都唔弱

利申我啲字同呢位前日本首相野田佳彦差唔多,不過由於佢曾經係首相,網民對佢嘅要求又高少少。有網民放咗佢之前親筆寫嘅牌匾,仲笑佢啲字好醜樣,之後放埋其他政治人物例如麻生太郎、安倍晋三等嘅牌匾上網,咁得確其他人手字又係靚嘅。有網民就突破盲腸,話:「野田佳彦啲字雖然醜,但都唔請人代筆,證明佢個人夠正直喎。」仲有人放咗中國國家主席習近平嘅箱頭筆字同安倍晋三做比較,原來習主席都無請槍‥‥‥

Read more ›

網圖分享:筆伐表態,港漫人的心聲(十)
by / on 06/11/2014 at 9:30 pm

網圖分享:筆伐表態,港漫人的心聲(十)

又係嗰句,一石激起千重浪,如果無記錯的話,自馮展鵬創作第一張習總撐黃傘嘅霸氣畫作並掟上面書後,各大中小港漫人紛紛效法,短短個零兩個禮拜跟風者眾,難得所有畫作都用番同一個色Tone兼配合番同一主題,唔係畫領導人就係畫有重大影響力嘅政治人物。至今,周恩來、金正恩、馬丁路德金、甘地、捷古華拉、英女皇、毛澤東、奧巴美、鄧小平、習近平、彭定康、孫中山、華國鋒甚至V煞先後登場,睇個勢仲有排畫。好,學生有學生繼續訓街,港漫人有港人繼續畫,大家努力撐落去喇,唔好俾佢停,加油呀!

Read more ›