fbpx

Tag: 網上教學

手機都有DIY! 網上教學自砌$1500搞掂

手機都有DIY! 網上教學自砌$1500搞掂

今個星期你有無換iPhone 5s或者Xperia Z1?不停出機人有我有,多多錢都唔夠駛。不過去到咁極端自己造一部電話出嚟又唔係人人都得。網上有神人自砌手機,完成品睇落嚟幾靚,手機基本功能例如發短訊、打電話甚至儲存老友電話號碼都做倒,不過就無得玩facebook、whatsapp。如果你有心,又有啲機械工程知識,可以上呢個網學整一部。網主好有心,有埋連結教你去邊度買底版同埋元件,大概$1500港幣買倒,但係手尾長有排搞。整完記住share比我哋睇。

Read more ›

哈比人大腳板DIY  白飯魚加腳毛是常識

哈比人大腳板DIY 白飯魚加腳毛是常識

想唔想擁有哈比人嘅大腳板?外國有網站教大家自製腳板,原來要做哈比人,首先要有一對白飯魚先得!至於有幾多條腳筋,指甲要唔要圍黑邊就由你自己決定啦。但係重點係要有一大撮毛,貼埋上腳面先夠霸氣。有無膽量著住佢去旺角行返轉?

Read more ›