by / on 16/08/2018 at 4:30 pm

打七你寶寶/屌你咩哈哈 華爾登餅店出粗口月餅

搞笑呀喂,有無人送畀我?我好想要呀喂,講緊嘅係華爾登餅店推出嘅粗口月餅,餅面有你我他聽慣聽熟嘅粗口字眼,包括蛋黃白蓮蓉口味嘅「打七你寶寶」同「心好累仆街」、日本紫薯蛋黃口味嘅「好撚正呀喂」同「屌你咩哈哈」、日本綠茶豆沙蛋黃口味嘅「痴膠線親親」同「係愛呀哈利」,散買每個$38,禮盒裝$228包晒6個粗口字款。喂呀,其實呀,我唔只想收呀,仲想送添呀,送個「屌你咩哈哈」月餅畀我上司呀。

Read more ›