by / on 23/02/2019 at 7:39 am

《Tinder》單身男創作60個Profile 超創意圖文慘被Bam

得閒無嘢做玩吓Tinder交友App,不過點樣突圍而出?外國呢位27歲嘅Jake好有創意,玩足一年創作咗超過60個Profile,每個都有唔同造型,而且啲簡介好用心,連Netflix套新戲《蒙上你的眼》都玩埋。靚唔靚仔見仁見智,不過同佢傾計應該唔會悶。可惜嘅係佢已經俾Tinder ban咗account,入嚟有得回帶睇返佢嘅精選簡介學吓嘢。

Read more ›