Post Tagged with: "熱潮"

【有片】中國網上爆紅「四代同堂」影片     熱潮傳到外國
by / on 08/01/2019 at 7:08 am

【有片】中國網上爆紅「四代同堂」影片 熱潮傳到外國

四代同堂係好值得開心嘅事,最近內地流行拍攝四代同堂短片,四代住喺同一間屋,然後逐個喺影片度出場,仲分媽媽同爸爸篇,感覺都幾溫馨。今次呢個拍片熱傳仲傳到去外國,外國唔少人都跟住玩,喺Twitter搵#FourGenerations就會見到好多,入嚟有回帶。

Read more ›

日本單眼娘熱潮     萌還是恐怖?
by / on 28/10/2013 at 7:32 am

日本單眼娘熱潮 萌還是恐怖?

日本漫畫女主角對眼好多時又大又閃,再唔係就賣眼鏡娘造型,不過最近日本漫畫界就興起單眼娘熱潮,即係女主角塊面只得一隻眼!由於得一隻眼,所以呎吋極大,大到好多時鼻都無埋,而且呢類角色通常比較怕醜同埋扮演弱者嘅角色。由日本藝術家組成嘅虛擬社群pixiv仲將每個月第一日定名為單眼日,因為兩者喺日文讀音相似,老實,單眼女主角有啲恐怖,尤其是見到有人cosplay,大家有無同感?

Read more ›