Tag: 炒車

日本網民又發現 Google地圖電單車炒車意外

日本網民又發現 Google地圖電單車炒車意外

Google Street街道實景圖經常影到特別嘢,之前有人踩踩吓單車跌落坑,今次就有呢輯電單車倒地相。地點係國道425號,睇相都覺得好痛。

Read more ›

Google Map誤影日本主婦炒車 連環圖Twitter熱傳

Google Map誤影日本主婦炒車 連環圖Twitter熱傳

  Google Map經常都會發掘到啲特別場面,最近日本網民就熱烈討論呢個踩單車嘅女士嘞。事發地點喺靜岡縣中部嘅藤枝市,呢位主婦踩住單車出街,仲俾Google Map影到佢跌咗落下水道炒車。有網民留言話佢可能俾架Google拍攝車嚇親,不過佢挨埋牆嘅動作好有戲劇效果,入嚟有得睇返成個事發經過。

Read more ›

有片:超科幻單車用頭盔!充氣墊護頭頸炒車無有怕!

原來單單喺美國,每年已經有超過50萬宗單車意外,咪以為炒嘅係單車就好小事,跌斷手腳事小,一個唔好彩後腦又或頸背先落地,分分會搞出人命。為此,有人研究出呢個超科幻單車用頭盔,頭盔用特強尼龍製成,撕唔爛,一Sense到有危險就會自動充氣,除咗塊面之外,佢Cover到成個後腦同後頸位,從YouTube測試片可見,炒車仆前仆後俾人撞或撞人都好,頭盔充氣時間都極快,充氣墊包到實一實,確實提供到有效緩衝,畫面有啲似Iron man自動戴頭盔咁,好有型。

Read more ›