by / on 06/04/2020 at 7:51 am

【新片速報】日本抗疫動物園關閉 肥熊貓樂得清閒

最近少咗人外出,動物園嘅動物都可以樂得清閒嘞。日本Twitter最近熱傳呢段片,上野動物園封閉咗,無人探嘅熊貓無無聊悶得滯玩攀爬樹木,又倒吊又碌地,好可愛,去唔到公園都可以睇網上影片。之後法新社AFP又拍到另一段片,一樣係動物園嘅熊貓,見到啲熊貓飽得滯攤晒喺地瞓覺超搞笑,入嚟有得睇。

Read more ›