fbpx

Tag: 棘龍

李健良2017油畫開售 有埋Folder方便收藏

李健良2017油畫開售 有埋Folder方便收藏

Good吖,彩稿大師李健良2017首批油畫正式發售,今次有棘龍、群龍同鯨頭鸛三款選擇,有辦你睇幅幅都係精品中的精品,全部A3 size,各售$100。另外,為免下下都要買個畫框鑲起佢,李健良窩心地提供埋油畫Folder,Folder有20頁,同樣係A3 size,Fit晒你收藏油畫,每個$100,兼送數碼印刷百獸圖黑稿一大幅。買得畫,唔爭在買埋Folder,我話嘅。

Read more ›

網圖分享:擔天望地 帶恐龍旅行影靚相

網圖分享:擔天望地 帶恐龍旅行影靚相

有人純粹帶眼睛旅行,唔多影相;有人帶Barbie去旅行,為Barbie影相;有人用自拍神棍扮同女朋友旅行,Selfie自己呃自己;巴拉圭攝影師Jorge Saenz就去親旅行都帶棘龍、長頸龍、腕龍、暴龍等等玩具恐龍,之後透過特定角度構圖、背景襯托,要山有山,要水有水,要天有天,要地有地,張張相都影到好有電影感,誇張啲講句,配番幾粒字,直頭可以當Poster出。佢ig大把恐龍靚相,值得Look Look。

Read more ›