Kaiju One棍妖搪膠公仔 不日推出

擅使龍宮棍法,羅剎教雙妖之一嘅棍妖,呢個唔算我好鍾意嘅《龍虎門》角色,但每次佢一出場,構圖畫面都一定好靚,因為實會出現棍花吖嘛。入番正題,Kaiju One將會推出棍妖搪膠公仔,暫時睇相,面相幾惡死,不過未見碌棍喺手,希望碌棍可以做得精細啲,如無意外應該會入手。

Read more ›