Tag: 柏原太賀

曹志豪x柏原太賀《惡‧魂》 動漫節有詳盡介紹

曹志豪x柏原太賀《惡‧魂》 動漫節有詳盡介紹

心情興奮中,事關聽日就係動漫節了。早兩日報導過曹志豪將會推出漫畫《惡‧魂》,最新消息話編劇係柏原太賀,動漫節會場B18攤位會有詳盡介紹,大家記得埋去望望乜料喇,而曹志豪亦喺面書出咗兩張宣傳圖畀大家止吓咳,不過就有留言話:「Coming Soon-Winter 2021」,噢,Winter!即係仲有排等。 資料來源:https://www.facebook.com/jerrychochiho

Read more ›

曹志豪x柏原太賀《死角》分享會

曹志豪x柏原太賀《死角》分享會

如果你未買又心大心細想買曹志豪本圖文小說《死角》,咁大可以參加本周日舉辦嘅《死角》分享會,屆時曹志豪會同跨媒體創作人柏原太賀一齊出席。聽完佢哋點講,或者你會即刻課金都未定。利申,我覺得呢本小說係好正嘅,亦覺得角色發揮未去到最盡,所以有心的話,係絕對可以寫第二部嘅。

Read more ›