Tag: 朱古力醬

有片:日本M記薯條新口味 唔點茄汁點朱古力醬

  日本M記又獻新猷,今次創新推出薯條點朱古力醬,每客盛惠2.75美金。啱嘅,加鹽點茄汁咁多年,幾好味都悶喇,可以點吓黑白朱古力醬,唔計好唔好味,起碼有新鮮感呢下先要加分。可惜嘅係只限日本分店發售,同埋1月26日至2月中限定推出,香港人無此口福咯。

Read more ›

【為食發明】套入手指嘅曲奇 點朱古力醬一流

好欣賞呢個設計,呢隻牌子嘅朱古力醬真係毒性超強,買咗返屋企,得閒就會想伸隻手指入去偷食一啖。意大利設計師Paolo Ulian就諗倒設計呢款手指頭形狀嘅曲奇餅,戴住佢就可以直接伸入朱古力醬度點完再食,唔怕整污糟手指,爽!我估我會5隻手指都戴晒曲奇,然後一次過插隻手入朱古力醬度‥‥‥BTW,佢之前仲設計過另一款曲奇杯,飲完嘢可以直接連個杯都食埋,睇落都堅正。

Read more ›