Post Tagged with: "有樣學樣"

喵家長做壞榜樣 細貓有樣學樣超搞笑
by / on 23/03/2018 at 7:59 am

喵家長做壞榜樣 細貓有樣學樣超搞笑

幾時都話做長輩要做好榜樣,如果唔係啲細嘅就會有樣學樣。好似呢隻曳貓咁,大貓學人偷嘢食,隻貓仔就有樣學樣,不過佢太矮,似乎點跳都無可能跳到咁高,超可愛!好想抱佢上去呀!

Read more ›

【連環圖】日本雀仔有樣學樣 學冬天遊水凍到跳起
by / on 29/01/2018 at 7:16 am

【連環圖】日本雀仔有樣學樣 學冬天遊水凍到跳起

有時啲嘢真係唔好亂咁學,好似日本呢隻青綠色嘅雀仔,佢見到有另一隻雀仔冬天喺池邊嬉水,好似好好玩好瀟洒咁喎,於是趁人走咗自己慢慢埋去試玩,點知‥‥‥嘩!啲水凍到癲,佢即係凍到跳走,超搞笑!又原來每隻雀仔嘅耐冷程度都唔同嘅!

Read more ›