Tag: 早稻田

【嘩】日本早稻田大學生玩得好激    影貼紙相除褲任摸

【嘩】日本早稻田大學生玩得好激 影貼紙相除褲任摸

香港大學生都一樣玩得好癲,不過呢班日本早稻田大學嘅學生仲激。最近呢輯相喺Twitter好多人討論,有幾位學生好開心咁影貼紙相,不過佢哋玩得好激,男嘅玩到褲都除埋,女嘅就任摸唔嬲,21歲似乎要熱烈慶祝留個紀念。有人cap咗圖放上網繼續分享,不過就話相中嘅女仔似乎唔係早稻田大學嘅學生,不過相信佢哋應該好快俾人起底‥‥‥

Read more ›

俄羅斯coser日本開女僕cafe 網民:「想佢著軍服多啲!」

大家認唔認得左邊呢位俄羅斯嘅女學生cosplayer?佢喺日本都幾有名氣,仲喺早稻田開埋女僕Cafe「ItaCafe」,自己做店長。之前都介紹過佢哋有試業活動,咁cafe噚日就正式開張嘞,好多網民都話想去近距離睇睇,不過想還想,當有人呼籲勇士去完影相返嚟分享時,似乎又無咗下文,唯有留名等跟進。BTW,網民都貼返呢位店長嘅cosplay相集俾大家回顧吓,仲話想佢喺店入面著軍服多啲。

Read more ›