《Lollipop Chainsaw》甜心真人 喪屍短裙

睇完《The Walking Dead》第二季,唔係話唔好睇,但我唔明點解成套劇都冇個索女呢?係咪啲喪屍咁識食,專揀索女齒開晒佢哋?好彩6月出嗰隻《Lollipop Chainsaw》o氹番我,啱啱上載段真人片,嘩!呢次真係有血有肉,令人食慾大增!

Read more ›