Instagram新晉貓明星 大字型坐地萌爆

星期日又到動物時間! 今次介紹嘅係Instagram嘅新晉貓明星shrampton,佢嘅得意程度個人認為達核爆級。首先面圓圓眼圓圓成日一臉無辜,加埋對摺耳真係無得輸。再嚟係動作方面超可愛,經常大字型好hea咁坐喺地十足大少爺一樣,真係好得意好得意好得意!有理由相信2014年佢將會更加紅,shramption我睇好你,記住繼續賣萌呀!

Read more ›