Tag: 捉老鼠

【新片速報】日本聰明喵星人 奔跑捉老鼠Twitter熱傳

【新片速報】日本聰明喵星人 奔跑捉老鼠Twitter熱傳

有無發現部份喵星人都有狗嘅特質?識得用口擔嘢玩,有啲聰明嘅仲識聽指令。好似日本呢隻喵星人咁,主人同佢玩捉老鼠,一掟出去佢就會奔去執,然後跳返上床歸還,最醒係佢識放低件玩具等主人再同佢玩,好叻叻。BTW大家有無同屋企隻喵星人玩過?我試過,掟完出去隻喵望一望我然後打咗個喊露‥‥‥呢位日本貓奴屋企仲有養另一隻貓,超可愛,入嚟有得睇。

Read more ›

【有片】失明喵星人捉老鼠無障礙 星戰迷兩隻喵超幸福

身體有缺陷都可以生活得好開心,外國呢隻喵星人天Rey天生失明,但係好彩有主人錫,屋企仲有另一隻喵陪佢玩,所以依然好幸福。睇主人嘅IG,見到Rey好似普通貓一樣食玩瞓,仲間中玩捉老鼠,無憂無慮。而佢嘅主人應該係位星戰迷,因為另一隻喵星人叫Leia,兩隻喵女加一個住家男,好sweet。

Read more ›