Jo Jo空想耳筒防塵塞

    唔該!真係唔好再買街邊啲耳筒防塵塞,不論係懶可愛嘅雪糕餅乾、超核凸嘅翻版維尼熊,到俗氣到好似老女人嘅寶石系列……信我!唔插部手機會仲靚!不過見日本有網友自己設計嘅Jo Jo系列,我又忽然對防塵塞重燃希望!石面具、承太朗頂帽、花京院執頭髮

Read more ›