by / on 22/10/2019 at 8:56 pm

【睇片】影山浩宣東京巨蛋現場 唱國歌都特別熱血

講起影山ヒロノブ,又諗起〈CHA-LA HEAD-CHA-LA〉,又諗起《真三一》首〈HEATS〉,好熱血!今日(22日)喺東京巨蛋嘅「SMBC日本シリーズ2019」第3戰,開波之前就有佢獨唱日本國歌,一樣咁勁呀!

Read more ›