by / on 17/11/2014 at 7:08 am

《星際啟示錄》真實版 登陸彗星大量高清相

最近《星際啟示錄》好紅,搞到大家突然對黑洞、五次元空間呢啲科學詞彙好有興趣。早前Gameover都送過飛,唔知讀者們覺得好唔好睇?睇完唔夠喉可以睇埋呢輯相探搜宇宙奧秘。呢啲相係歐洲航天局嘅Philae探測器,11月13日凌晨成功登陸彗星係影返嚟嘅相,網上仲有大量解像度好高嘅相片睇。無冰天雪地無太空人,一片荒蕪,唔知啱唔啱地球人遷移呢?

Read more ›