Tag: 廣州

【日本網民震驚】廣州最大製蚊工場 每週放生100萬隻蚊

中國除咗放出大量遊客到世界各地之外,最近《環球時報》仲報導中國廣東省廣州市,原來係全世界最大嘅製蚊工場,為咗對抗登革熱,當地實施咗一個政策,每星期放生100萬隻無生殖能力而且無毒嘅蚊!無錯,係每星期100萬隻!件事最近成為日本網民嘅熱烈討論話題,有人話:「中國話無毒我哋都唔可以信!」、「係咪實施緊『一蚊生育政策』?」、「啲蚊係兵器?中國製會爆炸的。」其實,唔殺晒所有蚊相信因為會破壞生態系統,而雄性嘅蚊唔會吸血,只有雌性蚊先會吸血令交配後可以產卵,所以放生大量雄性蚊,而佢哋又唔可以交配,最後就可以令到蚊嘅數量自然減少。不過由中國執行,大家難免驚驚哋‥‥‥

Read more ›

廣州GBWC 2014 睇中國特色高達

國內人砌高達嘅技術, 一直都話不斷升高! 無計啦! 香港模型迷俾BANDAI寵壞晒, 國內模型迷就成日要砌一啲好似手辨一樣咁嘅翻件! 廣州啱啱舉辦咗個Gunpla Builders World Cup (GBWC) 2014, 普遍上色技術真係相當高, 成品都好有創意, 當中我最鍾意係一隻好似小丑咁嘅高達, 相當有霸氣, 其他仲有好多地方特色情景, 感覺都幾搞嘢。

Read more ›