Tag: 富二代

二世祖晒命Instagram 銀紙舖面香檳洗手極浮誇

炫富,即係俗稱嘅晒命,我哋FB或者IG仲有幾個呢啲所謂朋友,Instagram有個專貼富二代二世祖晒命友嘅戶口@richkidsofinstagram,即係「有錢o靚仔嘅IG」,入面專貼哋炫富相,例如一個人戴幾隻勞、用香檳洗手、銀紙舖面自拍、晒一包鑽石(係一包唔係一粒)‥‥‥睇到我拳頭硬晒,戶主仲好浮誇咁幫每張相加咗個金色相框,而家呢個戶口已經有10萬個followers,證明炫富都幾有市場。

Read more ›

這才是霸氣 強國富二代北京車站大電視打機

強國人越來越有錢,有錢自然有霸氣,屋企個電視唔夠大?梗係唔係啦!有錢到買大多兩級嘅都得呀!不過屋企打機唔夠多人睇嘛!實情係呢條友個女友話佢冇出息,佢就要全中國人民都看到「老子玩遊戲」,包下北京西客站的廣告大電視一個個晏晝……戴番副超,擔番支煙,霸氣盡現呀!

Read more ›