Post Tagged with: "家長"

【家長注意】日本網民鬧爆 廁所小童椅近開門掣
by / on 22/09/2018 at 8:37 am

【家長注意】日本網民鬧爆 廁所小童椅近開門掣

會帶埋小朋友去日本嘅朋友要注意。最近呢個月Twitter好多人討論呢款廁所兒童椅,有網民發現佢嘅設計好有問題,因為旁邊嘅開關掣居然係小朋友可以伸手觸及嘅!即係放個小朋友上去坐定定,但係佢一多手撳製就會開門……

Read more ›

喵家長做壞榜樣 細貓有樣學樣超搞笑
by / on 23/03/2018 at 7:59 am

喵家長做壞榜樣 細貓有樣學樣超搞笑

幾時都話做長輩要做好榜樣,如果唔係啲細嘅就會有樣學樣。好似呢隻曳貓咁,大貓學人偷嘢食,隻貓仔就有樣學樣,不過佢太矮,似乎點跳都無可能跳到咁高,超可愛!好想抱佢上去呀!

Read more ›