Post Tagged with: "好奇"

【新片速報】日本貓仔超好奇 想偷飲冰麥茶鍥而不捨
by / on 11/06/2019 at 7:12 am

【新片速報】日本貓仔超好奇 想偷飲冰麥茶鍥而不捨

貓仔通常好奇心爆棚,日本有網民就喺Twitter分享咗段片,趁夏天佢調整咗杯冰麥茶,而佢隻貓似乎好可奇,不停伸手想玩,仲塞個頭入杯度想偷飲,好可愛,入嚟有片睇。

Read more ›

【有片】好奇喵星人玩雀 伸手試摸 雀仔呆咗
by / on 06/01/2018 at 12:17 pm

【有片】好奇喵星人玩雀 伸手試摸 雀仔呆咗

【有片】好奇喵星人玩雀 伸手試摸 雀仔呆咗 喵星人出名好奇又貪玩,呢段片就一次過睇晒佢兩個特質嘞。段片喺Twitter已經超過1百萬views,見到隻喵星人前面有隻雀,佢不斷伸手想摸,揩吓揩吓咁,仲搞到隻雀最後移埋位,但係隻雀又好定,似乎慣咗同佢玩喎,定係已經嚇到呆咗?總之好好睇,入嚟有得笑吓。

Read more ›