Tag: 太肥

超級巨貓26磅 太肥太可愛火速被領養

超級巨貓26磅 太肥太可愛火速被領養

生得肥有時都有著數嘅,好似呢隻叫Mr.B嘅超級巨貓,就成功火速被領養。上個月美國費城嘅動物領養團體Morris Animal Refuge喺網上放咗呢隻26磅肥貓待領養資料,火速就塞迫網絡,大家都俾佢傻傻肥肥嘅外形吸引咗,而家佢已經成功上樓,主人仲幫佢開埋IG等大家可以緊貼肥貓嘅新生活,入嚟有link。

Read more ›

日本水瀨仔表演跳水 超得意太肥有水花

日本水瀨仔表演跳水 超得意太肥有水花

水獺仔得意嘅程度都接近世界級嘞,平時見佢哋通常都係浸吓水賣吓萌,估唔到佢哋都有咁型嘅一面。最近有日本網民分享咗幾張水瀨仔跳水嘅連環圖,姿勢幾美妙,不過就有啲水花,可能因為太肥嘞!

Read more ›