by / on 19/01/2019 at 11:22 am

日本怕凍貓坐太近暖爐 貓鬚鬈晒好可憐

嚟緊幾日天氣又開始凍返,貓奴們應該會開暖爐嘞,不過要注意唔好俾啲喵走咁近。日本有網民分享咗佢屋企隻喵嘅慘況,因為走得太埋搞到啲貓鬚鬈晒,慘慘。至於右邊張圖係其他網民分享嘅,隻喵喺火場救出嚟,所以啲毛鬈嘅級數強好多。BTW,笑還笑,記住留意唔好俾啲貓坐咁近暖爐呀!

Read more ›