fbpx

Tag: 喵生活

喵星人零私隱 超強追踪器喵生活無所遁形

喵星人零私隱 超強追踪器喵生活無所遁形

咁搞法真係乜嘢私隱都無晒,講緊嘅係呢個喵奴裝置Catlog,有日本網民買咗,掛喺貓頸之後就可以全面偵測佢哋嘅一舉一動,包括運動量、睡眠量,對上食嘢嘅時間,更邪惡嘅係,連佢哋夜晚嘅一舉一動,包括行定瞓都可以知得一清二楚,用藍牙連接,USB充電,不過要隻喵掛住條頸圈,佢應該會黑面。

Read more ›

【喵生活3.0】高科技改變喵星人習慣 狂玩iPad狂上網

【喵生活3.0】高科技改變喵星人習慣 狂玩iPad狂上網

科技改變咗人類生活,原來喵星人嘅生活都有翻天覆地嘅轉變。外國網站搜羅咗大量喵星人before & after嘅生活照,例如以前瞓電視頂嘅喵,而家轉咗薄芒電視之後無得瞓;或者以前鍾意瞓喺本書入面,而家就改為瞓喺手提電腦面;以前玩池塘入面嘅真金魚,而家就玩iPad上嘅捉魚遊戲,作為貓奴嘅你睇完應該會好有共鳴。

Read more ›