Tag: 單眼佬

Cuson x Kaiju One搪賿公仔單眼佬 動漫節開售

Cuson x Kaiju One搪賿公仔單眼佬 動漫節開售

哈哈,《整蠱專家》戴眼鏡嘅單眼佬賣春藥畀古晶一幕,曹查理個樣衰衰猥瑣表情,依家諗番起都仲笑得出。Kaiju聯乘Cuson推出嘅搪膠公仔系列,終於來到單眼佬呢個角色了,動漫節發售,要買喇。

Read more ›

必買Kaiju One三Figure 老妖+單眼佬+尹天仇

必買Kaiju One三Figure 老妖+單眼佬+尹天仇

嚟緊Kaiju One推出嘅呢三隻Figure,如無意外我一定入手──改邪歸正嘅奪命老妖、《整蠱專家》單眼佬即係曹查理、《喜劇之王》尹天仇即係周星馳。原因:奪命老妖係比較受歡迎嘅龍虎群英一員,我甚至覺得比石鐵、王小鷹等人更搶眼,所以必買;《整蠱專家》戴眼鏡嘅單眼佬賣春藥畀古晶一幕實在太搞笑,我到依家都仲記得,所以又係必買;外賣仔呢個角色咁經典,《喜劇之王》都唔知翻睇過幾多次,基本上九成對白我都識背,所以都係必買。結論:買買買。

Read more ›