Tag: 全家福

韓國影樓「寵物全家福」相集 特別風格Twitter熱傳

韓國影樓「寵物全家福」相集 特別風格Twitter熱傳

好多人鍾意去韓國影樓影相,估唔到嘅係佢哋影寵物都好有特色。日本Twitter最近熱傳呢輯相,有韓國影樓提供呢種「寵物全家福」影相服務,俾大家同深愛嘅寵物一齊影相留念,不過後期製作嘅效果就好特別好懷舊‥‥‥

Read more ›

靚爆溫情囡囡相 精心佈局父愛滿瀉

星期六係我一星期入面心情最好嘅一日,晨早起身就睇倒呢輯溫情相,心情靚晒!攝師師Jason Lee有兩個囡囡Ktristin同埋Kayla,為咗幫佢哋留倩影,Jason爸爸開咗個blog同埋facebook,將囡囡靚相定時上載,吸引好多網友狂Like,因為每張相片都經過精心設計佈局,再加埋後期效果同無限父愛,睇得人賞心悅目。自問成日想同屋企人影輯靚相,但又唔知從何入手,可以去佢哋個網參考吓,一定會攞倒好多靈感。

Read more ›