by / on 30/03/2014 at 4:21 pm

LEGO神人又出動 保時捷車隊超細緻

LEGO神人Malete Dorowski又出動!今次整咗一系列像真度極高嘅車隊LEGO Martini Porsche Racing Set,入面包括有保時捷嘅911 Carrera RSR 2.1 Turbo、935/78 Moby Dick、935/76 Turbo、936/77,仲有Volkswagen嘅T1同埋Ford嘅C-Type,勁在細節位造得好靚好仔細,引擎、車頂、內籠全部一絲不苟。暫時係fan made作品,不過根據經驗,受歡迎的話LEGO CUUSOO分分鐘量產,睇大家有幾支持喇。

Read more ›