fbpx

Tag: 何家駒

新片速報:撐大咪遺作 《壹獄壹世界‧高登闊少踎監日記》

新片速報:撐大咪遺作 《壹獄壹世界‧高登闊少踎監日記》

高登神作最終篇三部曲最終篇《壹獄壹世界‧高登闊少踎監日記》,亮點一定係何家駒,呢部戲係佢遺作,角色雖為十二惡人之一,但實情係善良一族,睇大咪從良已經值回票價,因為印象中,大咪拍乜戲都未做過好人嘅。

Read more ›

網圖分享:廖光祖作畫悼何家駒

網圖分享:廖光祖作畫悼何家駒

香港影圈四大惡人之首何家駒仙去,我哋以後再睇唔到大咪演出咯。個人認為,比起李兆基嘅江湖大佬式窮兇極惡、黃光亮嘅聲大夾惡衝動魯鈍、成奎安嘅崇尚暴力乜都以拳頭解決,何家駒的的確確最陰濕歹毒無人性,堪稱要幾賤有幾賤,已達喪盡天良嘅絕頂Level,確實為香港電影貢獻不少。惡人仙去,面書洗版,廖光祖兄以畫代字,作畫聊表悼念之情……大路好走呀大咪!

Read more ›