by / on 11/10/2015 at 12:06 pm

【揚威海外】山寨奧巴馬紅到日本 網民:「佢似『佐藤望』多啲!」

今次中國又揚威海外,但係都正面嘅。呢位住喺廣州嘅中國男子肖基國,因為扮奧巴馬而越嚟越多人識,最近仲比日本網民發現兼拎出嚟研究。肖基國之前做過侍應同保安,2012年開始模仿奧巴馬,仲越嚟越紅,做埋整容代言人(但佢就話自己無整過),而家佢經常喺國內表演,不過由於英文麻麻,所以扮奧巴馬演講嘅時候唯有用自己發明嘅「英文」。BTW,日本都有一位因為扮奧巴馬而一夜成名嘅演員佐藤望(ノッチ),有日本網民就留言話:「都係佐藤望扮得似啲。」、「佢(肖基國)唔似奧巴馬,佢似佐藤望。」個人認為兩個都黑黑哋似似哋,但佐藤望就肥咗少少。

Read more ›