by / on 07/11/2014 at 7:15 am

日本居酒屋倉鼠店員 收銀傳菜一腳踢

呢隻倉鼠仔叫銀次,平時幫手看住間居酒屋,收銀、廚師、傳菜一腳踢,忙到無時間跑轉輪。講笑唧,實情佢係一隻好幸福嘅倉鼠,主人佐藤公亮仲為佢開咗個Twitter帳戶,將佢嘅「工作照「放上網公諸同好。相入面見到嘅酒樽呀、食物呀、傢俬呀,全部其實都係迷你玩具,目的就係比銀次做場景影靚相。主人仲話銀次並唔係寵物,真正嘅身份係佢嘅上司,睇嚟繼貓奴之後,日本仲有好多鼠奴。

Read more ›