by / on 16/07/2015 at 7:11 am

【影相新招】女學生扮有男朋友 1:1人形公仔合照被踢爆

專自拍扮同女友影合照嘅「地主恵亮」終於有勁敵嘞,而且仲係女仔添!有日本網友@sb_tan8喺twitter分享咗呢兩張相,相中著住校服嘅少女挨住西裝男嘅心口自拍好幸福,點知有另一個網友由另一個角度影埋去,睇到原來呢位女學生攬緊嘅係百貨公司入面嘅1:1人形公仔,張相仲放埋上網,吸引勁多花生友RT。好彩日本通常7月底有得放暑假,女學生可以避吓風頭。

Read more ›