by / on 01/09/2018 at 1:23 pm

日本狗狗箱根享受「露天風呂」 浸完露出超爽表情

而家啲動物好識嘆,仲好幸福,好似日本呢隻狗狗,主人就同佢去箱根享受狗狗專用嘅露天風呂,最正係佢浸完之後個樣,完全表現到乜嘢叫「嘆」!超搞笑呀。

Read more ›