ONE PIECE夾爆你 芬奇大將軍突入潛力十足

早幾日編輯苦茶介紹咗ONE PIECE嘅夾爆你手機吊飾,轉頭喺網上又見倒有進化版,今次加多個ONE PIECE芬奇大將軍(フランキー),巨型size,可以將幾位被夾扁嘅ONE PIECE主角放入大將軍雙手,造出雙掌合十嘅夾扁效果,超正!將軍對手腕仲可以自由調教角度,好多嘢玩極富潛力。預計10月發貨,開價3500円,連路飛在內包3隻夾爆主角,想儲埋另外兩隻就要自己出去抽喇。

Read more ›