《LIFE Mart x 出前一丁-即食麵誕生紀念主題市集》 Pen So+Felix Ip賣明信片

啱啱先喺茶仔食咗個腸蛋丁,又咁橋發現到《LIFE Mart x 出前一丁-即食麵誕生紀念主題市集》,無得唔去喇。話說紀念出前一丁有63年歷史,市集屆時會有約100個主題攤位,兼有63個插畫師有份參展嘅《我們的即食麵》插畫展覽,暫時所見,Felix Ip同Pen So會將插畫印製成明信片售賣,記得捧場。

Read more ›